Välj en färdig profil

Välj en av sex färdiga profiler som du tycker bäst beskriver dig. När du har valt en profil får du förslag på yrken.


Praktisk

Strukturerad och självständig

När man gillar

praktiska uppgifter

strukturerade mål

att ha sociala kontakter

rak och rättfram kommunikation.


Analytisk

målinriktad och strategisk

När man gillar

att planera och utforska

att jobba målinriktat

att jobba koncentrerat på egen hand

att jobba strategiskt och analytiskt


Skapande

kreativ och nytänkande

När man gillar

att utforska och undersöka

kreativa uttryckssätt

att fantasin får utrymme

att jobba självständigt


Social

kommunikativ och initiativrik

När man gillar

att träffa folk och skapa relationer

att kommunicera och samverka

både grupparbete och egna projekt

sociala kontakter och eget initiativ


Driftig

självständig nätverkare

När man gillar

att träffa folk och bygga nätverk

en serviceinriktad miljö

att använda sin energi och drivkraft

att jobba självständigt


Noggrann

systematisk och metodisk

När man gillar

att organisera och hålla ihop saker

noggrannhet och kontroll

administration och att ge råd

goda relationer och att ge service.