Hitta yrken som kan passa dig

Här får du förslag på yrken som kan passa dig utifrån dina egenskaper och intressen.

Så här går det till:

Du får förslag på olika yrken för den profil du har valt eller skapatYrkesvalsteorin RIASEC-modellen

Profilerna med tillhörande yrken bygger på en yrkesvalsteori som heter RIASEC-modellen. Yrkesvalsmodellen RIASEC ser individens intresseutveckling som ett resultat av både personlighet och miljö. En persons intresseprofil och yrkens struktur kopplas samman. Enligt modellen som profilerna bygger på kan du inte vara bäst på allt. Tänk därför igenom vad du är bra på och mindre bra på.

I RIASEC-modellen finns sex grundläggande antaganden om personlighet och intressen. Varje bokstav står för ett antagande (översatt från engelska: Realistic - praktisk, Investigative - analytisk, Artistic - skapande, Social - social, Enterprising - driftig och Conventional - noggrann).